Vloga za izdajo lokacijske informacije

Vlogo za izdajo lokacijske informacije in vlogo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča lahko občani Občine Log-Dragomer vložijo osebno na občinski upravi Občine Log-Dragomer, v Dragomerju, Na Grivi 5,  v poslovnem času Občine, ali pa jih pošljejo po pošti.