Občina LOG - DRAGOMER
Domov arrow Katalog IJZ  
sobota, 15. maj 2021
Informacije javnega značaja Natisni E-pošta

 

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici
Odgovorna uradna oseba: Mladen SUMINA, župan
Datum prve objave kataloga:
15.8.2007 
Datum zadnje spremembe:
9.2.2012
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.log-dragomer.si
Druge oblike kataloga


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga Občina Log - Dragomer
2.a Organigram in podatki o organizaciji občine
Delovno področje občine:

Katalog pristojnosti občin

Organi občine:  Župan, Občinski svet, Nadzorni odbor, Občinska uprava 
Organigram organa: Občina Log - Dragomer je enovita občina - organigram
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Direktor občinske uprave Andrej Kos, univ. dipl. ekon., tel: 750 77 02, e-mail: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi: Povezava na državni register predpisov

Predpisi lokalnih skupnosti:

Povezava na občinske predpise 

Občinski predpisi - neuradna prečiščena besedila

Predpisi EU: Povezava na evropski register predpisov
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:

 • lokacijska informacija,
 • potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice,
 • odločba o odmeri komunalnega prispevka,
 • upravni postopki na podlagi Odloka o občinskih cestah v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 72/08 - soglasje za poseg v varovalni pas občinske ceste, dovoljenje za dela na in ob občinski cesti, soglasje za izvedbo priključka na občinsko cesto, odločba o delni in popolni zapori ceste),
 • dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom,
 • odločba za znižano plačilo vrtca,
 • odločba o sofinanciranju športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa,
 • odločba o sofinanciranju izvajalcev na področju humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij,
 • odločba o dodelitvi enkratne denarne pomoči za rojstvo otroka,
 • odločba o dodelitvi subvencije za varstvo otrok, ki niso vključeni v programe vrtca,
 • prijava brezposelnih občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • dogovor o trajanju in načinu zagotavljanja storitve pomoč družini na domu - prinašanje enega pripravljenega obroka - kosila,
 • potrditev rednega in podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
 • Kadrovska evidenca zaposlenih v Občini Log - Dragomer
 • Centralni register prebivalstva za območje Občine Log-Dragomer
 • Seznam vlagateljev zahtevkov za povračilo vlaganj sredstev v javno telekomunikacijsko omrežje
 • Seznam vlagateljev zahteve za enkratno denarno pomoč za novorojence
 • Seznam vlagateljev zahteve za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
 • Seznam vlagateljev zahteve za izdajo lokacijske informacije
 • Seznam vlagateljev zahteve za izdajo projektnih pogojev
 • Seznam vlagateljev zahteve za izdajo soglasja k projektnim pogojem
 • Seznam vlagateljev zahteve za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
 • Seznam zavarovancev obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Seznam prejemnikov odločb za dodelitev enkratne denarne pomoči
 • Seznam vlagateljev pobud za spremembo namenske rabe zemljišča
 • Seznam vlagateljev vlog za znižanje plačil vrtca
 • Seznam najemnikov grobov
 • Seznam zavezancev za plačilo NUSZ
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk

Občina Log - Dragomer nima drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.j Druge informacije javnega značaja 

Novice o delovanju občine:

 • spletna stran Občine Log - Dragomer
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja: 


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:  
 • vsak delovnik v času uradnih ur (pon., sre., in petek do 9.00–12.00 in sre. od 14.00–16.00)
 
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: 
 • osebni dostop na sedežu občine
 • dostop po elektronski poti 

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva: 

 • ustna zahteva
 • preko telefona
 • po elektronski poti 

Formalna zahteva:

 • zahteva podana ustno na zapisnik
 • pisna zahteva po pošti
 • vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Log - Dragomer ( E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript )

 

4. Stroškovnik in cenik
Cenik za posredovanje informacij javnega značaja:
 • Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (ena stran fotokopije A4 formata = 0,06 eur, ena stran fotokopije A3 formata = 0,13 eur, skladno z 2. členom Uredbe).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 • podatki pokopališč v RS
 • aktivni člani v športnih društvih in število društev
 • dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
 • dializni center in ostale gradnje pri šoli
 • nastanek slovenskih občin
 • rušitev hiše ob vrtcu Dragomer
 • zbiranje odpadkov
 • javno-zasebno partnerstvo v Športnem parku Dragomer
 • plinifikacija in komunalne storitve
 • vzdrževanje cestišč in izgradnja pločnika 
 
OSNOVNI PODATKI
  grb_o_ld_150

Občina LOG - DRAGOMER
Dragomer, Na Grivi 5
p. p. 09
1358 Log pri Brezovici

tel.:  01/75 07 700
fax.: 01/75 07 705 
E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

 
KOLEDAR DOGODKOV
April 2021 Maj 2021 Junij 2021
po to sr ce pe so ne
Teden 17 1 2
Teden 18 3 4 5 6 7 8 9
Teden 19 10 11 12 13 14 15 16
Teden 20 17 18 19 20 21 22 23
Teden 21 24 25 26 27 28 29 30
Teden 22 31
ŠT. OBISKOVALCEV
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanes333
mod_vvisit_counterTa teden2676
mod_vvisit_counterSkupaj2338206
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk