Občina LOG - DRAGOMER
Domov arrow Katalog IJZ  
četrtek, 05. avgust 2021
Informacije javnega značaja Natisni E-pošta

 

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici
Odgovorna uradna oseba: Mladen SUMINA, župan
Datum prve objave kataloga:
15.8.2007 
Datum zadnje spremembe:
9.2.2012
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.log-dragomer.si
Druge oblike kataloga


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga Občina Log - Dragomer
2.a Organigram in podatki o organizaciji občine
Delovno področje občine:

Katalog pristojnosti občin

Organi občine:  Župan, Občinski svet, Nadzorni odbor, Občinska uprava 
Organigram organa: Občina Log - Dragomer je enovita občina - organigram
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Direktor občinske uprave Andrej Kos, univ. dipl. ekon., tel: 750 77 02, e-mail: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi: Povezava na državni register predpisov

Predpisi lokalnih skupnosti:

Povezava na občinske predpise 

Občinski predpisi - neuradna prečiščena besedila

Predpisi EU: Povezava na evropski register predpisov
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:

 • lokacijska informacija,
 • potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice,
 • odločba o odmeri komunalnega prispevka,
 • upravni postopki na podlagi Odloka o občinskih cestah v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 72/08 - soglasje za poseg v varovalni pas občinske ceste, dovoljenje za dela na in ob občinski cesti, soglasje za izvedbo priključka na občinsko cesto, odločba o delni in popolni zapori ceste),
 • dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom,
 • odločba za znižano plačilo vrtca,
 • odločba o sofinanciranju športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa,
 • odločba o sofinanciranju izvajalcev na področju humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij,
 • odločba o dodelitvi enkratne denarne pomoči za rojstvo otroka,
 • odločba o dodelitvi subvencije za varstvo otrok, ki niso vključeni v programe vrtca,
 • prijava brezposelnih občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • dogovor o trajanju in načinu zagotavljanja storitve pomoč družini na domu - prinašanje enega pripravljenega obroka - kosila,
 • potrditev rednega in podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
 • Kadrovska evidenca zaposlenih v Občini Log - Dragomer
 • Centralni register prebivalstva za območje Občine Log-Dragomer
 • Seznam vlagateljev zahtevkov za povračilo vlaganj sredstev v javno telekomunikacijsko omrežje
 • Seznam vlagateljev zahteve za enkratno denarno pomoč za novorojence
 • Seznam vlagateljev zahteve za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
 • Seznam vlagateljev zahteve za izdajo lokacijske informacije
 • Seznam vlagateljev zahteve za izdajo projektnih pogojev
 • Seznam vlagateljev zahteve za izdajo soglasja k projektnim pogojem
 • Seznam vlagateljev zahteve za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
 • Seznam zavarovancev obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Seznam prejemnikov odločb za dodelitev enkratne denarne pomoči
 • Seznam vlagateljev pobud za spremembo namenske rabe zemljišča
 • Seznam vlagateljev vlog za znižanje plačil vrtca
 • Seznam najemnikov grobov
 • Seznam zavezancev za plačilo NUSZ
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk

Občina Log - Dragomer nima drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.j Druge informacije javnega značaja 

Novice o delovanju občine:

 • spletna stran Občine Log - Dragomer
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja: 


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:  
 • vsak delovnik v času uradnih ur (pon., sre., in petek do 9.00–12.00 in sre. od 14.00–16.00)
 
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: 
 • osebni dostop na sedežu občine
 • dostop po elektronski poti 

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva: 

 • ustna zahteva
 • preko telefona
 • po elektronski poti 

Formalna zahteva:

 • zahteva podana ustno na zapisnik
 • pisna zahteva po pošti
 • vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Log - Dragomer ( E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript )

 

4. Stroškovnik in cenik
Cenik za posredovanje informacij javnega značaja:
 • Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (ena stran fotokopije A4 formata = 0,06 eur, ena stran fotokopije A3 formata = 0,13 eur, skladno z 2. členom Uredbe).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 • podatki pokopališč v RS
 • aktivni člani v športnih društvih in število društev
 • dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
 • dializni center in ostale gradnje pri šoli
 • nastanek slovenskih občin
 • rušitev hiše ob vrtcu Dragomer
 • zbiranje odpadkov
 • javno-zasebno partnerstvo v Športnem parku Dragomer
 • plinifikacija in komunalne storitve
 • vzdrževanje cestišč in izgradnja pločnika 
 
OSNOVNI PODATKI
  grb_o_ld_150

Občina LOG - DRAGOMER
Dragomer, Na Grivi 5
p. p. 09
1358 Log pri Brezovici

tel.:  01/75 07 700
fax.: 01/75 07 705 
E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

 
KOLEDAR DOGODKOV
Julij 2021 Avgust 2021 September 2021
po to sr ce pe so ne
Teden 30 1
Teden 31 2 3 4 5 6 7 8
Teden 32 9 10 11 12 13 14 15
Teden 33 16 17 18 19 20 21 22
Teden 34 23 24 25 26 27 28 29
Teden 35 30 31
ŠT. OBISKOVALCEV
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanes8
mod_vvisit_counterTa teden336
mod_vvisit_counterSkupaj2363446
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk