Log

Stran je v izdelavi.

 

zem_log

 

Ime Log izvira iz poimenovanja močvirnih barjanskih travnikov, ob katere so se naselili naši predniki. Rimljani, ki so bili odlični graditelji. Na širšem območju barja so se proslavili s cestnimi projekti, na Logu pa pustili svojo dediščino z vicinalno cesto, ki je vodila proti Igu. Na območju Loga je cesta domnevno vodila čez prelaz Rosovže in nižje ob hribu prav tam, kjer je danes Rimska cesta. Prav tako naj bi na Logu bila tudi znamenita rimska preprežena postaja Ad nonum (Pri devetem miljniku), na kar sta spominjala sarkofag in miljnik (obcestni kamen) pri stari Vrbičevi hiši. V 6. stoletju so se v te kraje naselili Slovani, t. i. alpski Slovani, na kar pričajo številna poimenovanja tukajšnjih ledin (Rastovke, Wakotenica, ...).

skander_mKraj Log oziroma njegovi zaselki so prvič omenjeni v listini iz leta 1479, v kateri habsburški vladar podarja svoja posestva v Molah. Iz nje je moč tudi razbrati, da je na območju samo naselja Log takrat bilo 12 kmetij. Ob tem je v 19. stoletju Log dvakrat skoraj v celoti pogorel, leta 1895 pa gaje prizadel se rušilni potres. Naselja občine, ki so se začela razvijati ob cesti, so se širila proti obronkom gozda in proti barju. Leta 1910 je takratni župan na Logu uspel zagotoviti podružnični oddelek osnovne šole, leta 1929 pa je bila zgrajena prva osnovna šola na Logu, ki je imela dve učilnici, pisarno, jedilnico in dve stanovanji za učitelje.